Giỏ hàng

Nước đầu ra đạt tiêu chuẩn nước uống đóng chai theo tiêu chuẩn QCVN06-1:2010/BYT

SWD là đơn vị duy nhất trên thị trường cung cấp kết quả xét nghiệm chất lượng nước sau lắp đặt theo Quy chuẩn Quốc gia nước về nước uống trực tiếp QCVN6-1:2010/BYT được cấp bởi Viện Sức Khỏe Nghề Nghiệp & Môi Trường Bộ y tế.


0393208008