Giỏ hàng
Anh Tuấn

NXKHNgày: 16-04-2019 bởi: Lưu Thu Giang

Anh Tuấn

Trải nghiệm sản phẩm hết sức tuyệt vời, thích nhất là giặt quần áo, chăn, gối. Vải rất mềm và hoàn toàn không phải dùng nước xả vải. Hơn nữa các thiết bị dùng nước không còn bị đóng cặn trông lúc nào cũng như mới mua.

Phân loại0393208008