Giỏ hàng
Chị Hoa

NXKHNgày: 16-04-2019 bởi: Lưu Thu Giang

Chị Hoa

Tắm thích lắm luôn em ạ, da và tóc sau khi tắm rất mềm. Trước đây chị nghe người ta nói nước cứng/mềm. Mà mình nghĩ nước chỉ mềm thôi chứ làm gì có cứng. Giờ mới thực sự hiểu  thế nào là nước cứng/mềm rồi

Phân loại0393208008