Giỏ hàng
<Mới 2019> Tiêu chuẩn nước sinh hoạt mới nhất của Bộ Y Tế

Góc tư vấnNgày: 25-07-2019 bởi: Lưu Thu Giang

Tiêu chuẩn nước sinh hoạt mới nhất của Bộ Y Tế

Theo thông tư về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT ngày 17/6/2009 quy định các tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt mới nhất hiện nay, có hiệu lực từ ngày 01/12/2009, bãi bỏ quyết định số 09/2005/QĐ-BYT ngày 13/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành.

Thông tin chi tiết về quy chuẩn nước sinh hoạt Bộ Y Tế

Phạm vi của qcvn nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT

Quy chuẩn nước sinh hoạt này quy định mức giới hạn các tiêu chí chất lượng đối với nước sử dụng cho sinh hoạt thông thường, không bao gồm sử dụng để ăn uống trực tiếp, chế biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến

Đối tượng áp dụng của quy chuẩn nước sinh hoạt

Quy chuẩn này áp dụng với các cá nhân, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình khai thác, tự khai thác, kinh doanh nước sinh hoạt gồm cả các cơ sở cung cấp nước dưới 1000m3/ 1 ngày đêm.

Bảng giới hạn các chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt theo quy chuẩn

TT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Giới hạn

tối đa cho phép

Phương pháp thử

Mức độ giám sát

I

II

1

Màu sắc(*)

TCU

15

15

TCVN 6185 – 1996(ISO 7887 – 1985) hoặc SMEWW 2120

A

2

Mùi vị(*)

Không có mùi vị lạ

Không có mùi vị lạ

Cảm quan, hoặc SMEWW 2150 B và 2160 B

A

3

Độ đục(*)

NTU

5

5

TCVN 6184 – 1996(ISO 7027 – 1990)


hoặc SMEWW 2130 B

A

4

Clo dư

mg/l

Trong khoảng  0,3-0,5

SMEWW 4500Cl hoặc US EPA 300.1

A

5

pH(*)

Trong khoảng 6,0 – 8,5

Trong khoảng 6,0 – 8,5

TCVN 6492:1999 hoặc SMEWW 4500 – H+

A

6

Hàm lượng Amoni(*)

mg/l

3

3

SMEWW 4500 – NH3 C hoặcSMEWW 4500 – NH3 D

A

7

Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+)(*)

mg/l

0,5

0,5

TCVN 6177 – 1996 (ISO 6332 – 1988) hoặc SMEWW 3500 – Fe

B

8

Chỉ  số Pecmanganat

mg/l

4

4

TCVN 6186:1996 hoặc ISO 8467:1993 (E)

A

9

Độ cứng tính theo CaCO3(*)

mg/l

350

TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340 C

B

10

Hàm lượng Clorua(*)

mg/l

300

TCVN6194 – 1996(ISO 9297 – 1989) hoặc SMEWW 4500 – Cl D

A

11

Hàm lượng Florua

mg/l

1.5

TCVN 6195 – 1996(ISO10359 – 1 – 1992) hoặc SMEWW 4500 – F

B

12

Hàm lượng Asen tổng số

mg/l

0,01

0,05

TCVN 6626:2000 hoặc SMEWW 3500 – As B

B

13

Coliform tổng số

Vi khuẩn/ 100ml

50

150

TCVN 6187 – 1,2:1996(ISO 9308 – 1,2 – 1990) hoặc SMEWW 9222

A

14

E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt

Vi khuẩn/ 100ml

0

20

TCVN6187 – 1,2:1996(ISO 9308 – 1,2 – 1990) hoặc SMEWW 9222

A

Ghi chú trong bảng qcvn 02 nước sinh hoạt (Quy chuẩn 02 nước sinh hoạt)

1. (*) Chỉ tiêu về cảm quan là các chỉ tiêu về màu sắc, mùi vị có thể nhìn thấy bằng mắt tường.

2. SMEWW viết tắt của Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water là các phương pháp chuẩn xét nghiệm nước và nước thải

3. US EPA viết tắt của United States Environmental Protection Agency nghĩa là Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ

4. TCU viết tắt của True Color Unit là đơn vị đo của chỉ tiêu màu sắc

5. NTU viết tắt của Nephelometric Turbidity Unit là đơn vị đo của chỉ tiêu độ đục

6. Giới hạn tối đa cho phép I: Áp dụng đối với các cơ sở cung cấp nước.

7. Giới hạn tối đa cho phép II: Áp dụng đối với các hình thức khai thác nước của cá nhân, hộ gia đình (các hình thức cấp nước bằng đường ống chỉ qua xử lý đơn giản như giếng khoan, giếng đào, bể mưa, máng lần, đường ống tự chảy).

Bạn muốn mua máy lọc nước tổng sinh hoạt đạt tiêu chuẩn của Bộ Y Tế cho gia đình mình, tham khảo ngay tại: https://swd.vn/

Phân loạiTag

Giải pháp nước bị ô nhiễm Lọc nước chung cư Giải pháp nước chung cư #khử_trùng_bằng _đèn_cực_tím_UV Máy lọc nước nhiễm phèn Giải pháp nước sạch #Công_dụng_đèn_UV SWD Nước cinh hoạt chung cư Nước thải sau lọc Lọc nước có cặn nước sinh hoạt Máy lọc nước mùi clo nước nhiễm bẩn nước nhiễm phén sắt là gì máy lọc nước SWD nước mềm Khử cặn canxi Máy lọc nước nhà bếp KI5.0 #ô_nhiễm_thủy_ngân lọc cặn canxi #Loại_bỏ_thủy_ngân Máy lọc nước tổng sinh hoạt cho chung cư nước sạch làm mềm nước cứng hiệu quả Lọc nước uống trực tiếp cách làm mềm nước cứng Giải pháp nước chung cư hà nội làm mềm nước cứng Gói bảo dưỡng Máy làm mềm nước #đèn_tia_cực_tím_diệt_khuẩn Khuyến mãi Máy lọc nước tổng sinh hoạt SWD Máy lọc nước thông minh Máy lọc nước Lọc nước giếng khoan xử lý nước nhiễm sắt xử lý nước nhiễm phèn sắt #đèn_UV nước nhiễm sắt là gì #Giải_pháp_nước_ô_nhiễm máy lọc nước chung cư Máy lọc nước cho hộ chung cư Làm mềm nước cứng #máy_lọc_nước_có_đèn_UV Máy lọc tổng chung cư thiết bị lọc nước thông minh nước thải máy lọc Ro cặn canxi thiết bị lọc nước nhà liền kề lọc nước nhà liền kề lọc tổng sinh hoạt cho biệt thự máy lọc nước nhà liền kề lọc nước chung cư nhiễm mùi hóa chất Máy lọc nước tạo nước uống trực tiếp máy lọc nước tổng sinh hoạt máy lọc nước nhiễm bẩn lọc nước nhiễm dâif Lọc tổng sinh hoạt chung cư tại sao nên lọc nước tổng sinh hoạt thiết bị làm mềm nước cứng thiết bị xử lý nước bị ô nhiễm lọc nước chung cư máy lọc tổng sinh hoạt Nước nhiễm sắt lọc nước nhiễm dầu thải Lọc nước có mùi Nước sinh hoạt có mùi lạ lọc nước nhiễm phèn lọc nước bị mùi hóa chất Nước có mùi clo Nước sinh hoạt hà nội có mùi hóa chất Lắp máy lọc thực tế Lắp máy lọc nước thực tế máy làm mềm nước cứng lọc tổng sinh hoạt nhà liền kề nước nhiễm phèn sắt lọc nước nhà liền hề làm mềm nước bằng công nghệ trao đổi ion Nước sinh hoạt hà nội như nước bể bơi Lọc mùi hóa chất làm mềm nước bằng phương pháp trao đổi ion tại sao nước nhiễm sắt nước tự nhiên có mùi khó chịu nước có mùi hóa chất lọc nước căn hộ máy lọc nước bị ô nhiễm dầu thải Nước nhiễm clo lọc nước nhiễm bẩn nguyên nhân nước nhiễm sắt nước sinh hoạt có mùi hóa chất phân biệt nước nhiễm sắt máy loc nước nhiễm sắt #Ô_nhiễm_thủy_ngân_trong_nước Giải pháp lọc nước chung cư hệ thống làm mềm nước cứng Máy lọc nước tổng sinh hoạt Hà Nội cách giảm cân nhanh nhất Máy lọc nước tổng sinh hoạt cho biệt thự nước chung cư nhiễm bẩn nước nhiễm hóa chất nước có mùi clo nước bẩn như nước cống loc nước biệt thự thiết bị lọc nước thông minh cho biệt thự Lọc nước tổng sinh hoạt biệt thự Thiết bị lọc nước biệt thự máy lọc nước tinh khiết uống nước giảm cân nước chung cư có mùi lạ uống nước lọc giảm cân nước nhiễm clo giảm cân giữ dáng Máy lọc nước SWD cho biệt thự Xử lý nước nhiễm clo tại sao nước nhiễm dầu thải
0393208008